ข้อดีข้อเสีย Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC ราคาเท่าไร

| | 5 Comments

พัดลมไอเย็น Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC Brand Clarte เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ร้านที่ขายถูกที่สุด

เปรียบเทียบราคาพัดลมไอเย็นที่ดีที่สุด 2019 !

เปรียบเทียบราคาพัดลมไอเย็นที่ดีที่สุด 2019 ! หน้าร้อนใกล้เข้ามาแล้ว เตรียตัว เตรียมพร้อมหรือยัง สำหรับอากาศร้อนที่ใกล้เข้ามาในปี 2561 นี้ มาคลายร้อนกันง่าย ๆ ด้วยพัดลมไอเย็น สำหรับตลาดบ้านเราพัดลมไอเย็นนั้นมีออกวางจำหน่ายหลากหลายรุ่น หลายยี่ห้อ หลายราคา มีตั้งแต่ ราคาหลักร้อย จนถึงราคาหลักพัน แต่สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อพัดลมไอเย็น ก็ไม่รู้จะเลือกแบบไหน ?  เพราะฉะนั้นในบทความนี้ เรามาเปรียบเทียบราคาพัดลมไอเย็น ข้อดีข้อเสีย ในแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มาดูกันว่ายี่ห้อไหนคุ้มค่าคุ้มราคาน่าซื้อที่สุดในปี 2019 นี้

 

Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC  พัดลมไอเย็น ร้านที่ขายถูกที่สุด 

สำหรับใครที่ยังตัดสินใจที่จะซื้อพัดลมไอเย็น ยังไม่มีข้อมูลดี ๆ พอที่จะตัดสินใจซื้อรุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี ลองอ่านบทความนี้เลย แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่ายี่ห้อ และรุ่นไหนดี สำหรับบทความนี้เราจะขอรีวิว พัดลมไอเย็น ซึ่งก็ถือว่าเป็นของยี่ห้อ Clarte ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดขณะนี้  เรามาลองดูคุณสมบัติของรุ่นนี้กัน พัดลมไอเย็น เป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่มีคุณสมบัติ1.ปรับความเย็นได ้ 3 ระดับ High,Medium and Low

2.รูปแบบของลม (Mode) มี 3 รูปแบบ Normal , Natural และ Sleep

3.สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพนื ทใี กลเ้ คียงใหล้ ดลงไดป้ ระมาณ 2-5 องศา

4.ช่องจ่ายลมออก สามารถปรับส่ายอัตโนมัติได ้บานเกล็ดปรับ ซา้ ย-ขวา และปรับดว้ ยมือบานเกล็ดปรับ ขนึ -ลง

5.ช่องจ่ายลมออก กวา้ ง มีเสียงทีเ งียบ ทดสอบท ี แลว้ มีความดังไม่เกิน 65 เดซิเบล

6.ใบพัดแบบแรงเหวยี งหนีศูนย์ มีลมทแี รง การทำงานทเี งียบ ความเร็วลม 10 m/s , ปริมาณลม 900 cu.m/s

7.มีช่องแสดงระดับนํา ถังบรรจุนำ 6 ลิตร แบบกึง ลิน ชัก

8.ควบคุมดว้ ยระบบรีโมทคอนโทรล และสามารถตัง เวลาปิดการทำงานล่วงหนา้ สูงสุดนาน 7 ชัว โมง 30 นาที

9.มีระบบตรวจสอบระดับนํา (Float Switches) หากมีนําไม่เพียงพอระบบ Cool จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ

10.มีแผ่นกรองอากาศสำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และระบบสรา้ งอากาศบริสุทธดิ ว้ ยประจุลบ (Ion)

เพอื จับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเชือ โรคบางชนิด เพือ ทำใหอ้ ากาศทีส ่งผ่านจากเครือ งบริสุทธิ สดชืน

11.ตัวเครอื งทำจากพลาสติก ABS ใหค้ วามสวยงาม ทนทาน

12.ใหค้ วามเย็นดว้ ยการใหน้ ำไหลผ่านแผงรังผงึ ( Cooling Pad ) แต่ไม่มีละอองนำออกมาจากเครอื ง

13.มีระบบลูกลอ้ สำหรับการเคลือ นทีข องเครือ งทีส ะดวก พรอ้ มระบบล็อคลูกลอ้

14.ระบบความปลอดภัยดว้ ยเทอร์โมฟิวส์ทีป ้องกันการลัดวงจรของขดลวดมอเตอร์ และระบบรองลนื แบบ Ball bearing

15.ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ พรอ้ ม มาตรฐาน มอก.934-2533ข้อมูลเฉพาะของ Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แบรนด์ Clarte SKU CL297HAABK700NANTH-126252065 ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน รุ่น CT170AC ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ยังมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของ Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC เยอะมากอยู่ที่บทความถัดไป ยังมีข้อมูลดี ๆ อีกเพียบที่ด้านล่างค่ะ

 

พัดลมไอเย็น ที่ถูกที่สุด คลิ๊ก

 

รายละเอียดของพัดลมไอเย็นClarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC By “Clarte”

 

ข้อดีข้อเสีย Clarte' พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC ราคาเท่าไร

1.ปรับความเย็นได ้ 3 ระดับ High,Medium and Low
2.รูปแบบของลม (Mode) มี 3 รูปแบบ Normal , Natural และ Sleep
3.สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพนื ทใี กลเ้ คียงใหล้ ดลงไดป้ ระมาณ 2-5 องศา
4.ช่องจ่ายลมออก สามารถปรับส่ายอัตโนมัติได ้บานเกล็ดปรับ ซา้ ย-ขวา และปรับดว้ ยมือบานเกล็ดปรับ ขนึ -ลง
5.ช่องจ่ายลมออก กวา้ ง มีเสียงทีเ งียบ ทดสอบท ี แลว้ มีความดังไม่เกิน 65 เดซิเบล
6.ใบพัดแบบแรงเหวยี งหนีศูนย์ มีลมทแี รง การทำงานทเี งียบ ความเร็วลม 10 m/s , ปริมาณลม 900 cu.m/s
7.มีช่องแสดงระดับนํา ถังบรรจุนำ 6 ลิตร แบบกึง ลิน ชัก
8.ควบคุมดว้ ยระบบรีโมทคอนโทรล และสามารถตัง เวลาปิดการทำงานล่วงหนา้ สูงสุดนาน 7 ชัว โมง 30 นาที
9.มีระบบตรวจสอบระดับนํา (Float Switches) หากมีนําไม่เพียงพอระบบ Cool จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
10.มีแผ่นกรองอากาศสำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และระบบสรา้ งอากาศบริสุทธดิ ว้ ยประจุลบ (Ion)
เพอื จับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเชือ โรคบางชนิด เพือ ทำใหอ้ ากาศทีส ่งผ่านจากเครือ งบริสุทธิ สดชืน
11.ตัวเครอื งทำจากพลาสติก ABS ใหค้ วามสวยงาม ทนทาน
12.ใหค้ วามเย็นดว้ ยการใหน้ ำไหลผ่านแผงรังผงึ ( Cooling Pad ) แต่ไม่มีละอองนำออกมาจากเครอื ง
13.มีระบบลูกลอ้ สำหรับการเคลือ นทีข องเครือ งทีส ะดวก พรอ้ มระบบล็อคลูกลอ้
14.ระบบความปลอดภัยดว้ ยเทอร์โมฟิวส์ทีป ้องกันการลัดวงจรของขดลวดมอเตอร์ และระบบรองลนื แบบ Ball bearing
15.ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ พรอ้ ม มาตรฐาน มอก.934-2533

 

 พัดลมไอเย็น ราคาไม่เกิน 1,898.00 บาท 

คุณกำลังสนใจอยากได้ใช่ไหมค่ะ เพราะนี่คือ Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พัดลมไอเย็น ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีราคาที่ถูก และราคาไม่เกิน 1,898.00 บาท ก็เลยมีคนสั่งซื้อเยอะมาก และถ้าในตอนนี้คุณต้องการจะซื้อ พัดลมไอเย็น คุณอยากจะได้คูปองส่วนลด -62% ไหมละ ? ถ้าคุณอยากได้ส่วนลดตอนนี้ เราจะแนะนำคุณ เพราะที่ร้าน Clarte Thailand เขาขายพัดลมไอเย็น ราคาไม่เกิน 1,898.00 ซึ่งก็ตรงตามกับราคาที่คุณกำลังต้องการ อย่าช้าคลิ๊กเลย เพราะที่เว็บนี้เขาลดราคา แค่สัปดาห์นี้ คลิ๊กรับสิทธิ์

 

ลดล้างสต๊อก -62% คลิ๊ก

พัดลมไอเย็นคืออะไร ต่างจากพัดลมไอน้ำอย่างไร

< พัดลมไอเย็น > คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าน้ำตกหรือริมแม่น้ำ

< พัดลมไอน้ำ > คือพัดลมที่มีการพ่นหมอกของไอน้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสำหรับใช้ภายในอาคารและนอกอาคาร พัดลมไอน้ำ (อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Mist Fan ก็ได้) สามารถดัดแปลงให้เป็นรางพ่นไอน้ำเพื่อช่วยในการลดสารแอมโมเนียในอากาศ เพื่อช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตในโรงงานสิ่งทอต่างๆ ได้

คลิปพัดลมไอเย็นฮาตาริ (ใช้งานมา3เดือน)

เป็นไงบ้างค่ะสำหรับข้อมูลพัดลมไอเย็น

เป็นไงบ้างค่ะหลังจากที่ได้อ่านรีวิวด้านบนแล้ว ตัดสินใจ หรือได้รับข้อมูลรีวิวพัดลมไอเย็นดี ๆ จากเว็บเราหรือไม่ค่ะ ถ้าคุณพอใจกับรีวิว หรือบทความของเรา ช่วยแชร์ บอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยนะค่ะ หรือถ้าเพื่อน สนใจจะซื้อพัดลมไอเย็นละก็ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านบนของเว็บเราได้เลยค่ะ เรามีสินค้ามากมายให้คุณได้เลือก หวังว่าถูกใจแน่นอนค่ะ

Comments are closed.