เลือกซื้ออย่างไรดี Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530 ของแท้

| | 5 Comments

พัดลมไอเย็น Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530 Brand Clarte เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ถูกจริง ๆ

5 อันดับแรก ยี่ห้อพัดลมไอเย็นที่ขายดีที่สุด 2019

มาแล้ว ๆ บทความใหม่ประจำเดือนนี้ ปี 2019 เรามาลองดูข้อมูลของพัดลมไอเย็น 5 อันดับแรกที่ขายดีที่สุดในเดือนนี้ ปี 2019 ข้อมูลที่เราได้รวบรวมมากจาสถิติของบริษัทผู้จำหน่ายพัดลมไอเย็นโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ สำหรับ 5 อันดับต้น ๆ ที่มียอดขายพัดลไอน้ำที่เยอะมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น แบรนด์สินค้ายี่ห้อดัง ๆ ในประเทศไทยเรานี่แหละ เราลองมาดูข้อมูลกัน

 

 

No posts found.

Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530  พัดลมไอเย็น ถูกจริง ๆ 

คือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณจะซื้อพัดลมไอเย็น คิดไม่ออก ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี นี่เลย เราเขียนรีวิวไว้ให้อ่าน แล้วคุณจะเลือกได้ว่ายี่ห้อ และรุ่นไหนดี สำหรับบทความนี้เราจะขอรีวิว พัดลมไอเย็น และเป็นของยี่ห้อ Clarte ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกยี่ห้อที่กำลังฮอตมาก ๆในตลาดขณะนี้  เรามาลองดูคุณสมบัติของรุ่นนี้กัน พัดลมไอเย็น เป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่มีคุณสมบัติ1.ปรับความเย็นได ้ 3 ระดับ High,Medium and Low

2.รูปแบบของลม (Mode) มี 3 รูปแบบ Normal , Natural และ Sleep

3.สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพนื ทใี กลเ้ คียงใหล้ ดลงไดป้ ระมาณ 2-5 องศา

4.ช่องจ่ายลมออก สามารถปรับส่ายอัตโนมัติได ้บานเกล็ดปรับ ซา้ ย-ขวา และปรับดว้ ยมือบานเกล็ดปรับ ขนึ -ลง

5.ช่องจ่ายลมออก กวา้ ง มีเสียงทีเ งียบ ทดสอบท ี แลว้ มีความดังไม่เกิน 65 เดซิเบล

6.ใบพัดแบบแรงเหวยี งหนีศูนย์ มีลมทแี รง การทำงานทเี งียบ ความเร็วลม 10 m/s , ปริมาณลม 900 cu.m/s

7.มีช่องแสดงระดับนํา ถังบรรจุนำ 6 ลิตร แบบกึง ลิน ชัก

8.ควบคุมดว้ ยระบบรีโมทคอนโทรล และสามารถตัง เวลาปิดการทำงานล่วงหนา้ สูงสุดนาน 7 ชัว โมง 30 นาที

9.มีระบบตรวจสอบระดับนํา (Float Switches) หากมีนําไม่เพียงพอระบบ Cool จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ

10.มีแผ่นกรองอากาศสำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และระบบสรา้ งอากาศบริสุทธดิ ว้ ยประจุลบ (Ion)

เพอื จับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเชือ โรคบางชนิด เพือ ทำใหอ้ ากาศทีส ่งผ่านจากเครือ งบริสุทธิ สดชืน

11.ตัวเครอื งทำจากพลาสติก ABS ใหค้ วามสวยงาม ทนทาน

12.ใหค้ วามเย็นดว้ ยการใหน้ ำไหลผ่านแผงรังผงึ ( Cooling Pad ) แต่ไม่มีละอองนำออกมาจากเครอื ง

13.มีระบบลูกลอ้ สำหรับการเคลือ นทีข องเครือ งทีส ะดวก พรอ้ มระบบล็อคลูกลอ้

14.ระบบความปลอดภัยดว้ ยเทอร์โมฟิวส์ทีป ้องกันการลัดวงจรของขดลวดมอเตอร์ และระบบรองลนื แบบ Ball bearing

15.ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ พรอ้ ม มาตรฐาน มอก.934-2533ข้อมูลเฉพาะของ Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530 แบรนด์ Clarte SKU CL297HAABK0AHCANTH-125902200 ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน รุ่น CT170AC ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ยังมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของ Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530 เยอะมากอยู่ที่บทความถัดไป อ่านต่อที่ด้านล่างกันเลย

 

ข้อมูลของพัดลมไอเย็นClarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530ยี่ห้อ : “Clarte”

เลือกซื้ออย่างไรดี Clarte'  พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น  CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น  X-WM20530 ของแท้

1.ปรับความเย็นได ้ 3 ระดับ High,Medium and Low
2.รูปแบบของลม (Mode) มี 3 รูปแบบ Normal , Natural และ Sleep
3.สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพนื ทใี กลเ้ คียงใหล้ ดลงไดป้ ระมาณ 2-5 องศา
4.ช่องจ่ายลมออก สามารถปรับส่ายอัตโนมัติได ้บานเกล็ดปรับ ซา้ ย-ขวา และปรับดว้ ยมือบานเกล็ดปรับ ขนึ -ลง
5.ช่องจ่ายลมออก กวา้ ง มีเสียงทีเ งียบ ทดสอบท ี แลว้ มีความดังไม่เกิน 65 เดซิเบล
6.ใบพัดแบบแรงเหวยี งหนีศูนย์ มีลมทแี รง การทำงานทเี งียบ ความเร็วลม 10 m/s , ปริมาณลม 900 cu.m/s
7.มีช่องแสดงระดับนํา ถังบรรจุนำ 6 ลิตร แบบกึง ลิน ชัก
8.ควบคุมดว้ ยระบบรีโมทคอนโทรล และสามารถตัง เวลาปิดการทำงานล่วงหนา้ สูงสุดนาน 7 ชัว โมง 30 นาที
9.มีระบบตรวจสอบระดับนํา (Float Switches) หากมีนําไม่เพียงพอระบบ Cool จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
10.มีแผ่นกรองอากาศสำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และระบบสรา้ งอากาศบริสุทธดิ ว้ ยประจุลบ (Ion)
เพอื จับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเชือ โรคบางชนิด เพือ ทำใหอ้ ากาศทีส ่งผ่านจากเครือ งบริสุทธิ สดชืน
11.ตัวเครอื งทำจากพลาสติก ABS ใหค้ วามสวยงาม ทนทาน
12.ใหค้ วามเย็นดว้ ยการใหน้ ำไหลผ่านแผงรังผงึ ( Cooling Pad ) แต่ไม่มีละอองนำออกมาจากเครอื ง
13.มีระบบลูกลอ้ สำหรับการเคลือ นทีข องเครือ งทีส ะดวก พรอ้ มระบบล็อคลูกลอ้
14.ระบบความปลอดภัยดว้ ยเทอร์โมฟิวส์ทีป ้องกันการลัดวงจรของขดลวดมอเตอร์ และระบบรองลนื แบบ Ball bearing
15.ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ พรอ้ ม มาตรฐาน มอก.934-2533

 

 Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530 สั่งซื้อที่ไหน? มีส่วนลด

ก็เป็นไงบ้างค่ะ อ่านข้อมูลรายละเอียด
พัดลมไอเย็น
จากข้อมูลแนะนำด้านบนและสนใจจะซื้อ
Clarte’ พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น X-WM20530 จะซื้อที่ไหนดีเอ่ย ? เดี๋ยวเราแนะนำ สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยที่ร้านClarte Thailand อีกอย่างที่ เราถึงแนะนำร้านClarte Thailandนี้ เพราะว่าตอนนี้ที่ร้านClarte Thailandกำลังขายพัดลมไอเย็น Clarte ที่ถูกกว่าร้านค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะตอนนี้ทางร้านกำลังขายแบบเลหลังถูกสุด ๆ ลด -62% ด่วนเพียงแค่ 4 วันนี้เท่านั้น รับประกันของแท้มีคุณภาพ คลิ๊กเลย

 

คลิ๊กเพื่อรับส่วนลด -62%


แอร์เคลื่อนที่คืออะไร

แอร์เคลื่อนที่ คือเครื่องปรับอากาศชนิดหนึ่งที่มีจุดหมายการใช้งานแบบ เดียวกับแอร์บ้านทั่วไป แต่มีความพิเศษตรงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และไม่ต้องติดตั้งเข้ากับตัวบ้าน ใช้งานโดยการเสียบปลั๊กไฟ แต่เนื่องจากแอร์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกับแอร์บ้าน ขนาด BTU จึงค่อนข้างต่ำกว่า เพราะไม่มีคอมเพรสเซอร์แยกด้านนอกเพื่อระบายความร้อนเหมือนแอร์บ้านทั่วไป นอกจากนั้นเครื่องยังมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ง่ายต่อการขนย้าย แต่เนื่องจากแอร์เคลื่อนที่ถูกตัดฟังก์ชั่นต่างๆ ออกไปมากพอสมควร หลายคนที่ไม่มั่นใจในการเลือกซื้อ จึงควรคิดว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่า

แอร์เคลื่อนที่ - เลือกซื้ออย่างไรดี Clarte'  พัดลมไอเย็น 6 ลิตร รุ่น  CT170AC แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์(นั่งได้) รุ่น  X-WM20530 ของแท้

ข้อดีของแอร์เคลื่อนที่

1.ติดตั้งและเคลื่อนย้ายสะดวกกว่าแอร์ทั่วไป

2.ทำความสะอาดง่าย

3.ราคาย่อมเยากว่าแอร์ทั่วไป

ข้อเสียของแอร์เคลื่อนที่

1.เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงไม่เหมาะจะเปิดในห้องกว้างๆ

2.ทำความเย็นได้น้อยกว่าแอร์ทั่วไปในอัตราการกินไฟที่เกือบเทียบเท่าแอร์บ้านในขนาด BTU เท่าๆ กัน

3.มีขนาด BTU ที่ต่ำกว่าแอร์บ้าน ( 6000-12000 BTU)

ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์คลายร้อนแต่ละชนิด

คลิปรีวิวพัดลมไอเย็น Masterkool Hero (ทดลองใช้จริง)

คุณเลือกพัดลมไอเย็นได้ หรือยัง

เป็นไงกันบ้างเอ่ย อ่านรีวิว และได้รู้คุณสมบัติต่าง ๆ ของพัดลมไอเย็นแล้ว ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อได้หรือยังว่าจะเอาพัดลมไอเย็น และยี่ห้ออะไร เว็บไซต์เราก็หวังเป็นอย่างสูงว่า พัดลมไอเย็นที่เรารีวิวนี้จะเป็นข้อมูล และประโยชน์ที่มีค่าสูงที่สุด ในการตัดสินใจให้คุณเลือกได้ว่า จะเลือกยี่ห้อและรุ่นอะไรนะค่ะ

Comments are closed.